Department of Local Government
Uva Province

Downloads

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන්හි කාර්යාල සේවක සේවයේ III/ II වන පන්තියේ සේවකයින් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් පරීක්ෂණය - 2019


ඌව පළාතේ සැලසුම්කරණ කටයුතු විධිමත් කිරීම - ආකෘති පත්‍


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන් හි කාර්යාල සේවක සේවයේ III හා II වන පන්තියේ සේවකයන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් පරීක්ෂණය - 2019


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන් හි කාර්යාල සේවක සේවයේ III හා II වන පන්තියේ (2000-01-26 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව) සේවකයන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් පරීක්ෂණය - 2017


ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ එම දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් පළාත් පාලන ආයතනයන් හි ප්‍රාථමික මට්ටමේ ශිල්පීය සේවාවන්, අර්ධ ශිල්පීය සේවාවන් හා ශිල්පීය නොවන සේවාවන් හි සේවකයන් සඳහා වූ කාර්යක්ෂමතා කඩයිම් පරීක්ෂණය - 2017


ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර සේවා ව්‍යවස්ථා සංග්‍රහය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි පුස්තකාලාධිපති තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

ඌව පළාත් රාජ්‍ය සේවයේ පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුවේ පළාත් පාලන ආයතනයන්හි සෞඛ්‍ය පරිපාලක, වැඩ පරිපාලක, වෙළඳසැල් පරිපාලක හා ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථාන භාරකරු තනතුරු සඳහා බඳවා ගැනීමේ හා උසස් කිරීමේ පටිපාටිය

Holiday Calendar English | Sinhala | Tamil

Establishments Code

Amendment

Local Authority Act

මූල්‍ය රෙගුලාසි - Finance Regulation

ප්‍රසම්පාදන මාර්ගෝපදේශන සංග්‍රහය - Prociument Guide Line

පළාත් පාලන ආයතනවලට අදාළ සම්මත අතුරු ව්‍යවස්ථා - ඌව පළාත් සභාව

කාර්යපටිපාටි රිති

රාජ්‍ය පරිපාලන චක්‍රලේඛ

Constitution